/Objednávka servisu
Objednávka servisu 2018-05-29T09:36:26+00:00

OBJEDNÁVKA SERVISU

Ak máte záujem o vykonanie servisnej opravy Vášho stroja, vyplňte nižšie uvedený formulár
a naše servisné oddelenie Vás bude spätne kontaktovať.

 

Mám záujem o:


Mám záujem o prepravu môjho stroja do servisného centra Yves*

ÁnoNie
(*Môžu byť účtované náklady spojené s prepravou.)

Adresa servisného zásahu

Odoslaním vyplneného formulára týmto v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) beriem na vedomie, že Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. (ďalej len ,,Yves“), so sídlom Elektrárenská 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35799331, bude v súlade s ustanoveniami § 10 odsek 3 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov spracúvať moje osobné údaje na účely objednania do servisu, a to v rozsahu, v akom som ich uviedol v tomto formulári. Ďalej beriem na vedomie, že Yves nebude moje osobné údaje zverejňovať a ani uskutočňovať ich prenos do tretích krajín. Som si vedomý/á mojich práv podľa § 28 Zákona, o ochrane osobných údajov, a to najmä: práva písomnou formou žiadať od Yves potvrdenie, či sú alebo nie sú moje osobné údaje spracúvané; zoznam osobných údajov, ktoré Yves o mne spracúva; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracovania skončil; opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie a osobné údaje sú pravdivé a zaväzujem sa, že v prípade ich zmeny budem bez zbytočného odkladu o tom informovať Yves.

Polia označené * sú povinné

SLEDOVANIE STAVU OPRAVY

Ak sa chcete informovať o aktuálnom stave opravy Vášho zariadenia, zadajte číslo Vášho servisného listu v tvare xx/xx/xxxx:

 

Meno a priezvisko / Spoločnosť*

E-mail*

Číslo servisného listu*

Fimap Genie E BIM - akcia