5 Hlavných dôvodov pre dôkladné vyčistenie školy počas letných prázdnin

;

Existuje veľké množstvo aspektov vplývajú na úspech a prestíž školy, ale jedným z významných a pritom veľmi často opomínaných aspektov je celková úroveň čistoty priestorov a vybavenia. Vykonávanie dôkladného hĺbkového čistenia školy počas letných prázdnin prináša množstvo osvedčených výhod. Profesionálna čistiaca technika vám dokáže niekoľkonásobne uľahčiť samotné hĺbkové čistenie a súčasne ušetriť značné množstvo času.

Pozrime sa teraz na niektoré hlavné dôvody hĺbkového čistenia školy počas letných prázdnin, ktoré sme pre vás vybrali:

1. VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ

Profesionálny a dobre zostavený plán hĺbkového čistenia školy počas letných prázdnin bude mať za následok, že pri príchode študentov a zamestnancov školy späť bude všetko dokonale čisté, suché a bezpečné. Dôkladne vyčistené priestory školy umožnia žiakom jednoduchší prechod naspäť na vyučovací režim po dvojmesačnom oddychu. Pre tých, ktorý majú problémy s astmou alebo alergiami sú dôkladne vyčistené priestory veľmi dôležité pre ničím nerušenú koncentráciu.
Možnosť prenájmu profesionálnych parných čistiacich strojov môže tiež hrať dôležitú úlohu pri hygienickom udržiavaní školských zariadení, ako sú napríklad jedálne, posilňovne a podobne. S pomocou dôkladného parného čistenia môžete vašu školu dokonale vyčistiť a jednoducho tak predísť vzniku rôznych chrípkových alebo vírusových ochorení vo vašej škole.

Pozrite si našu ponuku parných čističov >

2. PREDĹŽENIE ŽIVOTNOSTI VÁŠHO VYBAVENIA

Znečistené priestory sú mimoriadne lákavé pre rôzny hmyz a hlodavce. Prítomnosť dokonca len malého množstva hmyzu alebo hlodavcov dokáže spôsobiť značné škody na vybavení školy, ako aj na elektroinštalácií a rozvodoch budovy.
Zničené a znehodnotené školské vybavenie je posledná vec, ktorú potrebujete na začiatku nového školského roka riešiť, ale dá sa tomu jednoducho a ľahko predísť vďaka dôkladnému hĺbkovému čisteniu celej školy.
Najmä počítačové vybavenie školy by sa malo starostlivo očistiť, aby sa zabránilo šíreniu zachyteného prachu do miestnosti, akonáhle sa počítače začnú opäť využívať. V miestnostiach, ako sú napríklad školské dielne je nevyhnutné odstrániť všetok prach, ktorý sa počas celého roku nahromadil a ktorý sa bežným upratovaním nepodarilo odstrániť, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka a dlhodobá životnosť vybavenia.

3. ÚSPORA ČASU A FINANCIÍ

Ak je vybavenie vašej školy znečistené, nemôžete ho využívať, čo ovplyvní aj samotný vyučovací proces. Pravidelnou údržbou predlžujete životnosť vášho vybavenia a znižujete náklady na budúce opravy, ale vykonávanie hromadného hĺbkového čistenia počas školských prázdnin prináša aj niekoľko ďalších výhod.
Veľké množstvo času bez vyučovania počas letných prázdnin umožňuje školám realizovať hĺbkové čistenie podľa vlastného uváženia. Môžete si dokonale naplánovať harmonogram údržby a čistenia bez toho, aby ste pritom obmedzovali vašich študentov. Okrem toho, hromadné čistenie celej školy naraz je oveľa efektívnejšie a menej finančne náročné, ako čiastkové čistenie určitých častí školy roztrúsené počas celého roka.

4. VZHĽAD

Precízne vyčistená škola je najlepšou známkou kvality, okrem toho, čisté priestory majú pozitívny vplyv na rast produktivity ako študentov, tak aj zamestnancov školy. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité mať na začiatku nového školského roka všetko dôkladne vyčistené, aby ste pri návrate všetkých privítali v čistých a bezpečných priestoroch.

Možnosť prenájmu profesionálnych podlahových umývacích strojov a jednokotúčových strojov predstavuje spôsob, ako si hĺbkové čistenie školy značne zjednodušiť, a súčasne ušetriť značný čas. Profesionálne podlahové umývacie stroje a jednokotúčové stroje oceníte najviac pri čistení priestorov ako sú napríklad školské jedálne, kuchyne, športové haly, chodby, a podobne.
Pozrite si našu ponuku podlahových umývacích strojov >
Pozrite si našu ponuku jednokotúčových strojov >

5. REPUTÁCIA

Začiatok nového školského roka nevyhnutne znamená aj veľa nových tvárí vo vašej škole, či už ide o nových študentov alebo nových zamestnancov školy. S ohľadom na to je mimoriadne dôležité, aby ste im predstavili profesionálne vyčistené a príjemné školské priestory, kde sa budú môcť nerušene koncentrovať. Povesť školy značne utrpí, ak študentov a zamestnancov privítate v znečistených a zničených priestoroch školy.
Ak bude vaša škola len s obtiažami vyhovovať hygienický štandardom, významným spôsobom to negatívne ovplyvní aj vývoj počtu vašich budúcich študentov, pretože budú musieť podávať výkony v nevhodnom pracovnom prostredí.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výberu vhodnej čistiacej techniky alebo príslušenstva a náhradných dielov nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás >

Nezabudnite si tiež pozrieť našu širokú škálu produktov profesionálnej čistiacej techniky.

Pozrite si našu ponuku čistiacej techniky >