Aký je rozdiel medzi umývaním, sanitáciou a dezinfekciou?

;

Ak vlastníte alebo prevádzkujete stravovacie zariadenie je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby vaše priestory boli bezpečné a hygienické. Vaši zákazníci budú nielen očakávať, že vaša kuchyňa bude čistá, vaše sociálne zariadenia budú voňavé a hygienické, a vaše príbory budú čisté. Budete tiež musieť podľa zákona podstúpiť priebežnú hygienickú kontrolu, aby ste zabezpečili dodržiavanie noriem.

Aby ste dodržali legislatívu a udržali zákazníkov v bezpečí, očakáva sa, že budete pravidelne vykonávať čistenie, sanitáciu a dezinfekciu svojej prevádzky. Ale aký je medzi nimi rozdiel?

ČISTENIE

Čistenie povrchu znamená odstránenie viditeľných nečistôt, znečistenia alebo prachu. To väčšinou vyžaduje použitie handričiek a čistiacich prostriedkov.

Pravidelné čistenie povrchov môže pomôcť zlepšiť vzhľad pracoviska a zároveň znížiť počet baktérií. Pri čistení miest na prípravu potravín však existuje riziko krížovej kontaminácie, pri ktorej sa vírusy a baktérie šíria z jedného miesta na druhé.

Odporúča sa, aby zariadenia na spracovanie a prípravu potravín pri čistení používali jednorazové utierky na jedno použitie. Ak to nie je možné, je dôležité používať rôzne oblečenie a vybavenie pre čistenie miest pre spracovanie surových potravín a miest, kde sú potraviny v inom štádiu spracovania. Použitie farebne označených handričiek môže byť
efektívnym spôsobom, ako zabezpečiť, aby sa baktérie nerozširovali z jedného miesta na druhé.

SANITÁCIA

Sanitácia povrchov predstavuje odstraňovanie zárodkov a redukciu už existujúcich mikroorganizmov až o 99,9%. Aj keď je múdre pravidelne vykonávať sanitáciu na všetkých povrchoch, niektoré miesta vyžadujú častejšiu sanitáciu ako iné. Dotykové body s vysokou návštevnosťou, ako sú napríklad vodovodné kohútiky, kľučky a varné kanvice, sú hlavnými príkladmi objektov, ktoré sú pravidelne vystavené baktériám.

Pri sanitácii povrchu dodržujte pokyny uvedené na čistiacom zariadení alebo sanitárnych prípravkoch. Akékoľvek kvapalné sanitárne prostriedky je potrebné zmiešať v predpísanej koncentrácii. Príliš slabé koncentrácie budú pri likvidácií baktérií neúčinné a príliš silné koncentráciu zase môžu byť nebezpečné alebo škodlivé.
Niektoré sanitárne prostriedky je potrebné nechať pôsobiť určitý čas. Ich príliš skoré odstránenie alebo zmytie by zabránilo dosiahnutiu ich správneho účinku.

DEZINFEKCIA

Dezinfekcia povrchu vám umožní zničiť takmer 99,99% ochorení spôsobených mikroorganizmami, baktériami a vírusmi v priebehu niekoľkých minút.

Hoci sa môže zdať, že medzi sanitáciou a dezinfekciou z hľadiska výsledku je len malý rozdiel, aj niekoľko stotín percenta môže mať veľký rozdiel.

Odporúča sa, aby zariadenia na spracovanie a prípravu potravín používali na čistenie a dezinfekciu zariadení a nástrojov umývačky riadu, sterilizačný drez alebo parný čistič.

Ak nie je možné zabezpečiť umývanie v umývačke alebo dezinfekcia teplom, je možné využiť aj čistenie pomocou chemických čističov.

Dezinfekčné prostriedky nebudú účinné na viditeľne znečistených povrchoch, takže plochy používané na spracovanie a prípravu potravín je nutné najskôr očistiť pomocou dvojstupňového procesu:

1. Na čistenie a odstránenie viditeľných nečistôt je potrebné použiť čistiaci prostriedok, po čom nasleduje opláchnutie predmetu alebo povrchu čistou vodou.

2. Predmet alebo povrch sa musí dezinfikovať pomocou dezinfekčného prostriedku. Pre správny účinok je nutné dodržiavať všetky pokyny dané výrobcom dezinfekčného prostriedku.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výberu vhodnej čistiacej techniky alebo príslušenstva a náhradných dielov nás neváhajte kontaktovať.

Nezabudnite si tiež pozrieť našu širokú škálu produktov profesionálnej čistiacej techniky.