Home/Podlahové umývacie stroje/S kráčajúcou obsluhou/Large (pre plochy 3 000 - 6 000 m2)