Home/Podlahové umývacie stroje/S kráčajúcou obsluhou/Stredné (pre plochy 1 000 - 3 000 m2)