Home/Podlahové umývacie stroje/So sediacou obsluhou/Stredné (pre plochy 2 500 - 6 500 m2)