REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Meno a priezvisko / Spoločnosť*

E-mail*

Telefón / Mobil*

Druh reklamácie*

Číslo objednávky

Číslo faktúry

Slovný popis reklamácie*

Ktoré číslo je väčšie*