Sací motor – srdce každého vysávača

;

Výkon sacieho motora je jedným z najdôležitejších aspektov ovplyvňujúcich celkový výkon každého vysávača. Je to práve sací motor, ktorý spotrebováva energiu z elektrickej siete a premieňa ju na mechanickú energiu vo forme podtlaku a prietoku vzduchu. Hodnotenie výkonu motora z hľadiska jeho schopnosti vytvárať dostatočný podtlak s primeraným prietokom vzduchu je jedným z najviac skresľovaných a nepochopených aspektov technológie vysávačov. Tento zmätok vznikol v dôsledku snahy mnohých výrobcov vysávačov ukázať svoje modely vysávačov ako najlepšie.

Jeden nemenovaný výrobca vysávačov vo svojej masívnej reklame dokonca tvrdí, že vysávače jeho značky „nestrácajú svoj sací výkon – nikdy“. Veľký spotrebiteľský test vysávačov však ukázal, že vysávače tejto nemenovanej značky majú na prvý pohľad len priemernú čistiacu schopnosť a tvrdenia, ktoré výrobca vo svojej reklamnej kampani prezentuje nie sú pravdivé.

Cieľom tohto článku je pomôcť s objasnením určovania výkonu vysávačov a uľahčiť pochopenie toho, ako sa tieto hodnoty vzťahujú na skutočnú účinnosť čistenia.

Pozrite si našu ponuku vysávačov >

V posledných rokoch je najčastejšie používaným parametrom pre označovanie výkonu vysávačov watt (označenie W). Niektorý výrobcovia vysávačov používajú na označenie ich výkonu air watt (značenie aW), v snahe ohodnotiť výstupný výkon vysávača namiesto vstupného výkonu. Skutočne dosiahnutý sací výkon vytvorený sacím motorom vyjadrený v mm H2O, je veľmi dobrým ukazovateľom výkonu vysávača. Hodnota prietoku vzduchu v metroch kubických za hodinu (m2/h) je tiež veľmi spoľahlivým a často používaným ukazovateľom výkonu vysávača. Schopnosť vysávačov účinne premieňať vstupný výkon, teda energiu odčerpanú z elektrickej siete, na výstupný výkon sa podstatne líši pri modeloch určených na bežné domáce použitie a priemyselných modeloch vysávačov.

Príkon

Príkon predstavuje mieru vstupného výkonu motora. Zdá sa že výrobcovia používajú hodnotenie účinnosti vysávača na základe príkonu najmä z dôvodu aby zneprehľadnili a skomplikovali používateľnom porovnávanie medzi rôznymi modelmi vysávačov od viacerých výrobcov.

Air watty

Niektorí výrobcovia používajú špecifickú hodnotu air watty v snahe ohodnotiť výstupný výkon namiesto vstupného výkonu vysávača. Táto špecifická jednotka sa väčšinou používa na hodnotenie výkonovej jednotky v centrálnom vysávacom systéme. Je založená na podtlaku a prietoku vzduchu samotnej jednotky, takže je ovplyvnená výkonom sacieho motora ako aj odporom vzduchu v samotnej jednotke.

Majte na pamäti, že hodnota air wattov nemusí odrážať skutočný prietok vzduchu v celom systéme pri bežnom používaní. Okrem obmedzení vo vnútri jednotky vzniká aj odpor spôsobený prúdením vzduchu v sacích hadiciach, obmedzenia na miestach kde sa hadica dotýka podlahy, ako aj zvýšený odpor vzduchu vo filtračnom systéme, keď sa jednotka plní špinou.

Schopnosť účinne premieňať vstupný výkon na výstupný výkon sa podstatne líši pri bežných a priemyselných modeloch vysávačov. Bežne sa predpokladá, že čím väčší je vstupný výkon, tým väčšia je aj účinnosť čistenia, ale nie vždy to tak je. Počet stupňov sacieho motora, teda počet „ventilátorov“ v sacom motore, značným spôsobom ovplyvňuje aj celkový skutočný výkon vysávača.

 

Výkon sacieho motora je dôležitým aspektom, ktorý je nutné zvážiť pri výbere a porovnávaní rôznych vysávačov. Ale nie je to jediný dôležitý faktor ovplyvňujúci výkon vysávača. Medzi ďalšie dôležité faktory patrí napríklad efektívnosť a účinnosť čistenia, prietok vzduchu cez systém, účinnosť filtrácie prachu – HEPA, UPLA, spôsob zberu prachu a nečistôt atď.

Pozrite si našu ponuku profesionálnych vysávačov >

Pri výbere vysávača je najlepšie sa dozvedieť čo najviac informácií o možnostiach a jednotlivých modeloch vysávačov aby ste si mohli vybrať ten najvhodnejší model, ktorý bude plne vyhovovať Vaším podmienkam. Znalý predajca, ako sú zamestnanci spoločnosti Yves & Soteco Slovakia s.r.o., Vám pomôžu určiť najvhodnejšie riešenie Vašich potrieb a ukážu Vám profesionálne postupy pri čistení.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výberu vhodného typu vysávača ale príslušenstva a náhradných dielov do vysávačov nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás >

Nezabudnite si tiež pozrieť našu širokú škálu produktov profesionálnej čistiacej techniky.

Pozrite si našu ponuku čistiacej techniky >