Firma Ateck bola založená v roku 2010 ako “all-out” produkčná spoločnosť. Know-how a bohaté zručnosti pochádzajúce z rôznych odvetví výroby tvoria spoločnosti Ateck ako vysoko dynamickú spoločnosť schopnú vytvárať a rozvíjať projekty, v rámci ktorých všetky divízie spoločnosti prispievajú k dosiahnutiu vysoko kvalitného výsledku.

Výskum a vývoj
Technická oddelenie spoločnosti Ateck starostlivo analyzuje všetky aspekty každého projektu. Tím vysoko špecializovaných technikov sa stará o optimalizáciu každého procesu, ktorý sa podieľa na výrobe:
– výber materiálov
– obstarávacie cykly
– výrobných procesov
– časy spracovania

Najdôležitejší je výber správneho riešenia pre každého konkrétneho zákazníka.

Go to Top