REKLAMAČNÝ PROTOKOL

  Meno a priezvisko / Spoločnosť*

  E-mail*

  Telefón / Mobil*

  Druh reklamácie*

  Číslo objednávky

  Číslo faktúry

  Slovný popis reklamácie*

  Ktoré číslo je väčšie*