Ako postupovať pri poškodenej zásielke

Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k tomu, že sa vaša zásielka počas prepravy poškodí, preto je dôležité si zásielku pri prevzatí od prepravcu skontrolovať, či na nej nie sú viditeľné známky vonkajšieho poškodenia.

V prípade, že na zásielke nájdete známky vonkajšieho poškodenia, je nutné ihneď nahlásiť poškodenie príslušnej prepravnej spoločnosti, prostredníctvom ktorej Vám bola zásielka doručená.

Dôležité je tiež skontrolovať obsah a to či je zásielka kompletná. V prípade, že je zásielka nekompletná, je nutné nám túto informáciu nahlásiť najneskôr do 3 dní od prevzatia zásielky a to prostredníctvom kontaktného formulára. Na neskoršiu reklamáciu nebudeme brať ohľad. Odporúčame si poškodenú zásielku nafotili (zo všetkých strán) ešte pred jej otvorením, fotografie môžu byť potrebné pre ďalšie riešenie.

Kuriér DPD

Viditeľne poškodený pri preberaní zásielky:

 • Ihneď na mieste spíšete s kuriérom zápis o škode.
 • Informujte nás o poškodenej zásielke prostredníctvom kontaktného formulára.
 • Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi kuriérskej spoločnosti DPD SK.

Poškodenie zistené až po otvorení zásielky:

 • Ihneď (najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia) pošlite e-mail na adresu reklamacie@dpd.sk, s detailmi poškodenej zásielky.
 • Informujte nás o poškodenej zásielke prostredníctvom kontaktného formulára.
 • Následne Vás bude kontaktovať kuriér kvôli spísaniu zápisu o škode
 • Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi kuriérskej spoločnosti DPD SK.
*Počas pandémie koronavírusu kuriér nebude dodatočne vyslaný na spísanie zápisu, zápis vám zašle reklamačné oddelenie spoločnosti DPD SK e-mailom, ktoré následne vyplnené zašlete mailom späť.

Kuriér ReMax

Viditeľne poškodený pri preberaní zásielky:

 • Ihneď na mieste spíšete s kuriérom zápis o škode.
 • Informujte nás o poškodenej zásielke prostredníctvom kontaktného formulára.
 • Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi kuriérskej spoločnosti ReMax Courier Service.

Poškodenie zistené až po otvorení zásielky:

 • Ihneď (najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia) pošlite e-mail na adresu reklamacie@remax.sk, s detailmi poškodenej zásielky.
 • Informujte nás o poškodenej zásielke prostredníctvom kontaktného formulára.
 • O rozsahu poškodenia bezodkladne spíšte škodový protokol.
 • Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi kuriérskej spoločnosti ReMax Courier Service.