IPC – Integrované Profesionálne Čistenie – vzniklo v roku 2005 po zlúčení niekoľkých popredných spoločností v sektore profesionálneho upratovania, z ktorých každá sa špecializovala na iný trhový segment.

Vznikla komplexná skupina schopná poskytovať integrované globálne čistiace produkty.
Jej veľkosť a medzinárodná prítomnosť robí IPC jednou z popredných svetových skupín vyrábajúcich profesionálne stroje a zariadenia so širokým portfóliom prestížnych produktov a značiek s rôznymi cieľovými zákazníkmi a neustálym záväzkom v oblasti výskumu a inovácií.

IPC kladie spokojnosť svojich zákazníkov do centra svojej činnosti a ponúka svoje služby ako ideálny partner pre všetkých prevádzkovateľov čistiacich zariadení.

Výskum, inovácie, kvalita výrobkov a vysoký štandard služieb, a efektívnosť sú základnými prvkami podnikovej kultúry skupiny IPC. Podnikateľský duch, pocit spolupatričnosti a osvedčené postupy sú univerzálnymi hodnotami, spoločnými aktívami sústredenými na hodnotu jednotlivca, skutočný referenčný bod pre celý firemný systém.

Title

Go to Top