Home/Kärcher

Vynaliezavý duch a inovatívne myslenie sú pre Kärcher charakteristické od začiatku. V roku 1935 založil podnik vynálezca Alfred Kärcher. Svoje priekopnícke nápady v oblasti vykurovacej techniky mohol odteraz začať vyrábať a prinášať na trh. S vynálezom prvého európskeho horúcovodného vysokotlakového čističa v roku 1950 bol položený základný kameň pre rozvoj svetového špecialistu na čistenie.

V roku 1962 zakladá Kärcher prvú zahraničnú spoločnosť vo Francúzsku, neskôr aj v Rakúsku a Švajčiarsku. Internacionalizácia dôsledne napreduje. V roku 1975 otvára Kärcher závod v Brazílii; desať rokov neskôr má podnik založených už 16 distribučných spoločností, okrem iného v Severnej Amerike, Afrike a Austrálii.

Keď Alfred Kärcher v roku 1959 zomrel, jeho manželka Irena viedla životné dielo svojho manžela až do svojej smrti v roku 1989 ďalej. Kärcher je dodnes rodinnom podniku so sídlom vo Winnendene pri Štuttgarte.

Po fáze diverzifikácie sa Kärcher v roku 1974 koncentruje na vysokotlakové čistenie. Počas tejto fázy došlo aj k zmene farby strojov z modrej na dnešnú žltú, ktorou je Kärcher známy po celom svete. V roku 1980 rozšírila spoločnosť svoje spektrum produktov na základné čistiace vybavenie, predovšetkým na oblasti prepravy a upratovania budov. Ponuka sa postupne doplňovala o mokré-suché vysávače, zametacie a umývacie automaty, autoumyvárky, parné čističe, čistiace prostriedky ako aj zariadenia na úpravu pitnej a odpadovej vody.

K medzníkom dejín Kärcheru patrí zavedenie prvého prenosného vysokotlakového čističa HD 555 profi v roku 1984 a s tým súvisiace sprístupnenie trhu pre konečných spotrebiteľov.

Inovácia je a ostáva najdôležitejším faktorom vývoja. Len v samotnom roku 2011 uviedol Kärcher na trh vyše 100 nových produktov. Líder na svetovom trhu pre čistiacu techniku sa aj v budúcnosti bude vyznačovať vynaliezavosťou, špičkovým výkonom a inovatívnym riešením problémov.

V roku 2012 má Kärcher dcérske spoločnosti v 57 krajinách a v zahraničí vytvára 85% obratu. O dokonalé zabezpečenie zákazníkov na celom svete sa stará 40 000 servisných miest vo viac než 190 krajinách.