Môžu sa čistiace prostriedky miešať? (Niekoľko rizík, ktoré je potrebné zvážiť)

Miešanie čistiacich prostriedkov je hazardná hra. Samozrejme miešanie čistiacich prostriedkov nemusí vždy znamenať len nalievanie dvoch tekutín do jedného kýblika.

Rôzne čistiace prostriedky by sa nemali zmiešavať, najmä z dôvodu, že ich zmiešaním vytvárate novú chemickú látku a k takej by ste mali mať aj samostatnú kartu bezpečnostných údajov, konkrétne vypracovanú pre túto novú chemickú látku. Pri zmiešavaní chemických látok, ktorými čistiace prostriedky sú, môže dôjsť k vzniku vážnych zdravotných a bezpečnostných rizík.

Vybrali sme pre vás niekoľko oblastí, v ktorých by sa čistiace prostriedky nemali nikdy miešať.

1 – Bielidlo (Začnime smrtiacimi vecami)

Zmiešanie bielidla s niektorými čistiacimi prostriedkami na báze kyseliny vytvára nebezpečný chlórový plyn, ktorý je mimoriadne nebezpečný a pri vdýchnutí môže byť aj smrtiaci.

Je až prekvapujúce, koľko ľudí, aj v profesionálnej oblasti, stále pridáva bielidlá do vody na čistenie podlahy a zmiešava ich s inými chemikáliami, pričom si vôbec neuvedomujú možné smrtiace následky.

Kľúčové body:

    Nie všetko, čo je na báze bielidla je aj na obale označené ako bielidlo. Dajte si najmä pozor na čistiace prostriedky určené proti plesniam.Zvážte použitie iných, alternatívnych čistiacich prostriedkov určených na odstraňovanie plesní a baktérií.V dnešnej dobe existujú rôzne alternatívne čistiace prostriedky na akýkoľvek druh znečistenia.Zvážte, či by pre vás nebolo vhodné úplné vyradenie alebo aspoň obmedzenie bielidla z vašej zásoby čistiacich prostriedkov.

2 – Doplňovanie čistiacich prostriedkov

Dbajte na zvýšenú opatrnosť na mieste, kde čistiace prostriedky prelievate a zabráňte ich náhodnému premiešavaniu. Dávajte pozor aj na náhodné rozliatie čistiacich prostriedkov v skrinke alebo pri manipulácií s nimi. V prípade že používate pumpičkový dávkovače čistiacich zabezpečte aj bezpečné zachytenie náhodných kvapiek. Jedna odkvapkávacia miska pre viacero čistiacich prostriedkov je absolútne vylúčená, každý čistiaci prostriedok musí mať vlastnú odkvapkávaciu misku.

Kľúčové body:

    Uistite sa, že sú vaše čistiace prostriedky, v čase, keď s nimi nepracujete, bezpečne uložené a prípadne uzamknuté (najmä v prípade, ak sa v okolí pohybujú deti).Dohliadnite na správne dávkovanie čistiacich prostriedkov (dávkovanie čistiacich prostriedkov je dôležité ako pre ich právnu účinnosť, tak aj pre bezpečnosť pri ich používaní).Uistite sa, že všetky osoby, ktoré narábajú s čistiacimi prostriedkami majú na to dostatočné vedomosti a schopnosti a že sa oboznámili s kartou bezpečnostných údajov každého čistiaceho prostriedku, s ktorým narábajú.

3 – Plošné čistenie

Pri čistení zvážte, či na jednom povrchu nepoužívate dva rozdielne čistiace prostriedky.

Venujte zvýšenú pozornosť miestam, kde sa vyskytujú škvrny alebo šmuhy a postupne skúšajte silnejšie čistiace prostriedky, až kým škvrny nezmiznú. Odporúča sa vždy najskôr nový čistiaci prostriedok otestovať na malom kúsku plochy, ktorý nie je moc viditeľný aby v prípade narušenia povrchu silným čistiacim prostriedkom nebola spôsobná veľká škoda.

Dohliadnite na to, aby bol povrch medzi použitím rôznych čistiacich prostriedkov dobre opláchnutý a všetky zbytky  predchádzajúceho čistiaceho prostriedku sú preč.

Osobitnú pozornosť je treba pri čistení venovať miestam, najmä na toalete a v kúpeľni, kde sa bežne vyskytujú plesne alebo stopy vodného kameňa.

Kľúčové body:

    Pred čistením sa uistite, že je povrch dobre opláchnutý od iných čistiacich prostriedkov, ktoré sa použili predtým.Pri hĺbkovom čistení buďte obzvlášť opatrný, najmä pri použití prostriedkov na odstraňovanie plesní a prostriedkov na odstraňovanie vodného kameňa, aby sa jednotlivé čistiace prostriedky nedostali do kontaktu, ak sa používajú v tesnej blízkosti.Medzi použitím jednotlivých čistiacich prostriedkov na tom istom mieste toto miesto dobre opláchnite.

4 – Čistenie odtoku

K dostatiu sú dnes aj rôzne veľmi silné čistiace prostriedky určené na čistenie odtokov, ktoré sú založené na silných kyselinách alebo zásadách.

Klasickým miešaním čistiacich prostriedkov je použitie jedného čistiaceho prostriedku na vyčistenie upchatého odtoku a v prípade neúspešného pokusu použitie iného čistiaceho prostriedku. V takomto prípade dôjde v potrubí k ich zmiešaniu a k nepredvídateľnej reakcií, ktorá môže mať pozitívny výsledok vo forme prerazenia zablokovanej časti alebo môže dôjsť k poškodeniu potrubia prípadne ďalších predmetov.

Kľúčové body:

    Zvážte nechemické metódy čistenia odtokov, ako napríklad čistenie potrubí pomocou špeciálneho príslušenstva na vysokotlakový čistič alebo pomocou mechanickej čistiacej struny.Buďte zvlášť opatrný pri používaní čistiacich prostriedkov na okamžité vyčistenie alebo perličiek s lúhom sodným.

Kedy je miešanie čistiacich prostriedkov v poriadku

Niekedy je miešanie niektorých čistiacich prostriedkov v poriadku. Ak napríklad čistíte koberce, môžete použiť hlavný čistiaci prostriedok v kombinácií s prostriedkom pridávajúcim vôňu. Vždy si však prečítajte bezpečnostné informácie každého prostriedku a karty bezpečnostných údajov a dôsledne ich dodržujte.

Pamätajte: nikdy nemiešajte chemikálie, najmä ak si nie ste istý ich zložením alebo výsledným účinkom, v najlepšom prípade je to nebezpečné, v najhoršom prípade to môže byť smrteľné!

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výberu vhodnej čistiacej techniky alebo príslušenstva a náhradných dielov nás neváhajte kontaktovať.

Nezabudnite si tiež pozrieť našu širokú škálu produktov profesionálnej čistiacej techniky.