Značka Yves & Soteco Slovakia získala pečať kvality Business Superbrands 2021

Kľúčovými znakmi nositeľa titulu Business Superbrands sú špeciálne postavenie a uznanie vynikajúcej pozície na Slovenskom trhu. Titul Business Superbrands nám bol pridelený nezávislou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek.

Značka Yves & Soteco Slovakia sa tak zaradila medzi elitné značky pôsobiace na Slovensku. Kvalita a odbornosť značiek ocenených pečaťou kvality Business Superbrands je potvrdená odbornou ale aj širokou verejnosťou.

Program Superbrands je viac ako 20 rokov najuznávanejšou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek, pôsobiacou v 87 krajinách sveta. Titul Superbrands je znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu.

Do výberu Superbrands sa spoločnosti nemôžu prihlásiť a ani sa  nenominujú. Spoločnosti a ich značky sa vyberajú a hodnotia podľa novatívnosti, prestíže a tiež povedomia o značke na slovenskom trhu. Pri výbere značiek sa vychádza z databázy všetkých obchodných trade-mark značiek. Popredný svetový poskytovateľ obchodných informácií, spoločnosť Bisnode, zostaví na základe obchodných výsledkov zoznam kandidátov na ocenenie. Ďalej nasleduje spotrebiteľský prieskum, ktorý jedným z najdôležitejších prvkov výberového konania, agentúra GfK na základe známosti a obľuby značiek zúži výber na zoznam semifinalistov. Konečné slovo pri udeľovaní ocenenie Business Superbrands v danom roku má odborná komisia Brand Council, ktoré je zložená z profesionálov z oblasti biznisu, komunikácie, marketingu, médií a marketingového výskumu.

Aby sa značka stala členom elitného klubu Business Superbrands, musí dosahovať vysokú kvalitu a vynikajúce renomé.

Business-Superbrands-2021-diplom

Viac sa môžete o projekte dočítať na https://www.superbrands.com/