7 vecí, ktoré by ste mali na Vašom umývacom stroji skontrolovať

;

Pravidelná údržba a starostlivosť o podlahové umývacie stroje je dôležitá a napomáha k predĺženiu životnosti Vášho stroja, a jeho bezproblémovej prevádzke. Ak sa zanedbáva pravidelná údržba stroja, klesá jeho výkon a efektivity, a stále častejšie sa začnú objavovať poruchy a problémy s čím je spojená aj častá návšteva servisu.

Pripravili sme pre Vás prehľad 7 vecí, ktoré by ste mali na Vašom umývacom stroji pravidelne kontrolovať, aby ste zabezpečili jeho dlhú životnosť a spoľahlivosť.

1. Kontrola stieracej lišty

V prvom rade je dôležité skontrolovať sieracie lišty. Ak je to možné, demontujte stieraciu lištu z Vášho stroja a dôkladne ju vyčistite.

Nezabudnite tiež skontrolovať aj stav stieracích gúmy, viď obrázok nižšie. Stieracie gumy by mali správne vyzerať podobne ako na obrázku vľavo.

V prípade, že stav stieracích gúm je podobný ako na obrázku vpravo, prípadne ako sú natrhnuté, sú z nich vytrhnuté časti alebo inak poškodené ich vymeňte. S opotrebovanými, natrhnutými alebo špinavými stieracími gumami nemôžete dosahovať dobré výsledky čistenia.

2. Kontrola zadnej sacej hadice

Skontrolujte saciu hadicu, ktorá spája stieraciu lištu s nádržou na odpad. Ak je hadica znečistená alebo zablokovaná, demontujte ju (ak je to možné) a vyčistite ju pomocou teplej vody, až pokiaľ nie je čistá a priechodná bez problémov. Hadicu opätovne namontujte na umývací stroj v opačnom poradí ako ste ju demontovali.

3. Kontrola nádrže na odpad

Otvorte nádrž na odpad a nájdite v nej filter (aj je ním stroj vybavený). Filter sa zvyčajne nachádza na nasávacom vstupe do vysávača.

Skontrolujte či je filter čistý, v prípade že je filter zanesený alebo znečistený, vyčistite ho. Vyčistený filter namontujte naspäť na jeho miesto opačným postupom ako pri jeho demontáži.

4. Kontrola filtra čistiaceho roztoku

Ďalším krokom je vyčistenie filtra čistiaceho roztoku. Nájdi filter čistiaceho roztoku. Väčšina súčasných podlahových umývacích strojov je vybavená takýto filtrom. Pravdepodobne sa nachádza v spodnej časti stroja v plastovom ochrannom kryte (obrázok vľavo). Niektoré stroje majú filter osadený vo vypúšťacej skrutke nádrže na roztok, ak je to aj Váš prípad uistite sa, že sa stroj nachádza vonku alebo v mieste kde môže odtekať čistiaci roztok, prípadne jeho zvyšok (obrázok vpravo).

Ak sa filter nachádza v spodnej časti stroja, uzavrite ventil čistiaceho roztoku a demontujte ochranný kryt filtra a následne aj samotný filter.

Filter vyčistite pod prúdom teplej vody. Filter je potrebné vyčistiť aj keď na prvý pohľad vyzerá čistý. Často sa stáva, že v nádrži na čistiaci roztok vznikne chemickou reakciou úsad, ktorý upcháva filter a zabraňuje správnemu prietoku čistiaceho roztoku.

5. Kontrola dávkovania roztoku

Teraz je čas na kontrolu správneho nastavenia stroja. Veľmi častým problémom pri podlahových umývacích strojoch je, že v stroji nie je dostatok čistiaceho roztoku, čo spôsobuje zastavenie stroja a nedokonale vyčistenú podlahu.

Pre zistenie správneho dávkovania čistiaceho roztoku na podlahu najskôr spustite kefu na podlahu, stieraciu lištu nechajte zdvihnutú (ak je to možné), vypnite odsávanie, zapnite umývací stroj do polohy umývania a prejdite s takýmto nastavením pár metrov, a stroj vypnite. Teraz môžete vidieť, koľko čistiaceho roztoku Váš stroj dávkuje na podlahu a môžete toto nastavenie upraviť (ak je to možné vzhľadom na model stroja) v prípade, že stroj dávkuje veľa alebo málo čistiaceho roztoku.

Ak stroj nedávkuje dostatok čistiaceho roztoku na podlahu aj napriek tomu, že ste nastavili maximálnu možnú hodnotu a filter na čistiaci roztok máte vyčistený bude nutné hľadať príčinu hlbšie. Uistite sa, že nemáte vypnutú niektorú funkciu umývacieho stroja ktorá má vplyv na dávkované množstvo čistiaceho roztoku alebo či nie je prívodné potrubie zablokované alebo upchané.

6. Kontrola správneho nastavenia zadnej lišty

Spustite stieraciu lištu na podlahu a zapnite odsávanie, prejdite so strojom pár metrov v režime umývania. Počas toho, ako sa stroj pohybuje vpred skontrolujte, ako dolieha stieracia lišta k podlahe.

Uistite sa, že stieracia lišta presne dolieha na podlahu a stieracie gumy nie sú neprimerane deformované. Ak je lišta nastavená príliš vysoko a zanecháva šmuhy alebo ak je príliš nízko a stieracie gumy sú príliš deformované, upravte nastavenie výšky stieracej lišty do optimálnej polohy.

Nezabudnite po každej úprave nastavenia výšky stieracej lišty pohnúť stroj dopredu aby ste videli, kedy bude nastavenie výšky optimálne.

7. Kontrola stavu nabitia akumulátora

Tento bod sa samozrejme týka iba podlahových umývacích strojov napájaných z vlastného akumulátora, okrem tých modelov, ktoré sú vybavené bezúdržbovými akumulátormi.

Pri manipulácií a dopĺňaní akumulátorov buďte opatrný a noste osobné ochranné pomôcky, nakoľko kyselina v akumulátoroch je veľmi žieravá. Na dopĺňanie akumulátorov vždy používajte iba domineralizovanú vodu (voda z vodovodu nie je vhodná nakoľko ničí akumulátor). Akumulátor po doplnení nabite, pretože dopĺňaním sa akumulátor vybíja.

Ak dodržíte všetky uvedené kroky a Váš podlahový umývací stroj aj napriek tomu nepracuje správne alebo nemá dostatočný výkon obráťte sa na nás a náš Tým servisných technikov sa o všetko postará.

Pozrite si našu ponuku servisných služieb >

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa výberu vhodnej čistiacej techniky alebo príslušenstva a náhradných dielov nás neváhajte kontaktovať.

Kontaktujte nás >

Nezabudnite si tiež pozrieť našu širokú škálu produktov profesionálnej čistiacej techniky.

Pozrite si našu ponuku čistiacej techniky >